Organdonasjon

Spørsmål og svar om organdonasjon

Her finner du svar på de fleste spørsmål du måtte ha om organdonasjon. I menyen er alle spørsmål samlet i ti ulike kategorier. Du kan også bruke søkefeltet øverst til høyre på siden. Finner du ikke svar på ditt spørsmål, er du hjertelig velkommen til å kontakte oss på 21 04 34 00 eller pr. e-post til: post@organdonasjon.no

Hvordan sier jeg ja til organdonasjon?

Alt du behøver å gjøre, er å informere dine nærmeste om at du sier ja til organdonasjon. Det er de som skal bekrefte din vilje til legene, hvis organdonasjon skulle bli aktuelt. Du kan også fylle ut et donorkort (fysisk kort, app eller i kjernejournal), som en bekreftelse på at dine nærmeste er informert.

Her finner du donorkortet

Direktelenke

Kan jeg fylle ut donorkortet mitt i kjernejournalen?

Ja, du kan også fylle ut og lagre Donorkortet i kjernejournalen. Denne løsningen er et likeverdig alternativ til det å ha Donorkortet i lommeboken, eller som app på telefonen, og er ment som et supplement til samtalen med familien. Her kan du legge inn to pårørende som er informert om ditt standpunkt, og får også muligheten til å sende dem en sms om at du har fylt ut kortet.

Gå til innlogging helsenorge.no

Direktelenke

Hva er donorkort og donorkort-app?

Donorkort er et kort der man opplyser om sitt standpunkt til organdonasjon, og bekrefter at man har tatt samtalen med de pårørende.

I tillegg til å påføre sitt eget navn, må man fylle inn navn og telefonnummer til to av sine nærmeste som man har informert om sitt standpunkt. Kortet bærer man med seg for eksempel i lommeboken. I ulykkestilfelle vil det kunne bidra til at helsepersonell raskt kan komme i kontakt med pårørende. Den beslutning man har tatt skal ikke registreres noe sted. Donorkortet finner du i brosjyren ”Organdonasjon – redder liv” som finnes på apotek og legekontorer. Dessuten kan det skrives ut fra våre nettsider.

Donorkortet kan også lastes ned som applikasjon til din smarttelefon (iPhone, Android og Windows Phone). Denne fungerer på samme måte som papirkortet, og lastes ned i sin respektive app-butikk.

Slik blir du donor.

Direktelenke

Er det noen aldergrense for å bli organdonor?

Det er ingen øvre eller nedre aldersgrense for å bli organdonor. Det er behov for organer til alle aldersgrupper.

Eldste donor var over 89. For hjerte og lunger vil det likevel i praksis være en øvre grense på 50-60 år. For andre organer, som for eksempel nyrer og lever er det ingen aldersgrense så fremt organene er friske. Men dette trenger du ikke tenke på i din vurdering av om du vil si ja til organdonasjon. Dette vil helsepersonell ta stilling til der og da hvis organdonasjon skulle bli aktuelt.

Er du under 16 år, er det dine foreldre/foresatte som må være oppgitt som pårørende i donorkortet.

Direktelenke

Hvordan stiller religionene seg til organdonasjon?

De store verdensreligionene, og de fleste kirke- og trossamfunn, er positive til organdonasjon, eller tillater det med visse forbehold. Mange religioner anser det som et utrykk for nestekjærlighet. Andre har ikke noe standpunkt, og lar det være opp til den enkelte. Men innen alle disse religionene, vil det kunne være retninger, grupperinger, eller sentrale individer som er for eller  i mot.

Direktelenke