Organdonasjon

Ansatte og styret

Ønsker du å laste ned bilder av ansatte eller styre, besøk vår Flickr-konto

Ansatte

Hege Lundin Kuhle

Hege Lundin Kuhle

Daglig leder
hege.kuhle@organdonasjon.no
916 35 769
Aleksander Sekowski

Aleksander Sekowski

Informasjonssjef
aleksander.sekowski@organdonasjon.no
928 99 964
Annette Halvorsen

Annette Halvorsen

Prosjektleder
annette.halvorsen@organdonasjon.no
970 07 053
Anniken Lundgaard

Anniken Lundgaard

Prosjektleder og HR-ansvarlig
anniken.lundgaard@organdonasjon.no
415 30 415
Linda Melling Øiehaug

Linda Melling Øiehaug

Prosjektleder
linda.oiehaug@organdonasjon.no
952 91 585
Cathrine Kildal

Cathrine Kildal

Prosjektleder
cathrine.kildal@organdonasjon.no
476 69 144

Styret

Gisle Nødtvedt

Gisle Nødtvedt

Styreleder
908 55 592
Lise Toubro Bratberg

Lise Toubro Bratberg

Styremedlem
909 52 725

Intensivsykepleier og donoransvarlig sykepleier, OUS Ullevål

Lars Skar

Lars Skar

Styremedlem
928 83 348

Representerer Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte (LNT)

Bente Ridder-Nielsen

Bente Ridder-Nielsen

Styremedlem
901 47 118

Representerer Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) /(LHL transplantert)

Astrid Giskegjerde

Astrid Giskegjerde

Styremedlem
913 25 750
Kari Anne Pedersen

Kari Anne Pedersen

Styremedlem
901 63 501

Representerer Voksne med medfødt hjertefeil (VMH)

Marte A. Jystad

Marte A. Jystad

Styremedlem
474 88 509

Representerer Foreningen for hjertesyke barn (FFHB)

Ingvar Frøyland

Ingvar Frøyland

Styremedlem
932 16 660

Representerer Norsk forening for cystisk fibrose (NFCF).