Behov og venteliste

Hvor mange venter på et nytt organ?

Til enhver tid står rundt 600 mennesker på venteliste i Norge. Dessverre er det ikke mange nok organer for å dekke behovet – som blir stadig større. Fremdeles dør pasienter mens de venter.

Se oppdaterte ventelistetall her.

Direkte lenke
Hvor lang er ventetiden for de forskjellige organene?

Det er kan være til dels store variasjoner i ventetid på de forskjellige organene, dette er kun gjennomsnittlige tall. Noen rekker ikke å komme på venteliste før de blir transplantert, mens andre venter i mange år, eller dør før de får organet de trenger. Norge har noen av de korteste ventetidene i verden.

 • Nyre: Underkant av to år
 • Lever: Rundt fire uker
 • Hjerte: Halvannet år
 • Lunge: Mellom et og halvannet år
Direkte lenke
Hvilke organer er det størst behov for?

Behovet er størst for nyrer. Deretter lever, hjerte, lunger og bukspyttkjertel. Til enhver tid står det rundt 400-500 pasienter på venteliste for et nytt livreddende organ.

Så mange organer transplanteres det omtrentlig per år:

 • Nyre: Mellom 240 og 280
 • Lunge: Mellom 25 og 35
 • Lever: Mellom 80 og 110
 • Hjerte: Mellom 20 og 40

Se statistikk for oppdaterte ventelistetall

Direkte lenke
Hva kan føre til behov for et nytt organ?

Transplantasjon er aktuelt ved alvorlig sykdom som har kommet så langt at pasienten vil ha begrensede muligheter til å overleve uten et nytt livreddende organ. For disse pasientene er det få eller ingen andre behandlingsalternativer. Det er en rekke sykdommer og tilstander som kan føre til organsvikt som gir behov for et nytt organ. Blant disse er kreft, diabetes, cardiomyopati, medfødte hjertefeil, virussykdom, forgiftning, cystisk fibrose (CF), og KOLS. Her kan du lese mer om de vanligste årsakene til transplantasjon.

Direkte lenke
Passer et donert organ til alle som trenger det?

Det må være en viss forlikelighet, eller «match», mellom giver og mottager. De viktigste kriteriene er:

 • at de har samme blodgruppe (blodgruppeforlikelighet)
 • er omtrent av samme høyde og vekt (ved hjerte-, lunge- og levertransplantasjon)
 • at immunologiske forhold tillater transplantasjon

Ved behov kan likevel blodtype-kravet omgås, både ved lever- og nyretransplantasjon. I blant deles lever i to deler som så kan transplanteres til hver sin pasient. Ved levertransplantasjon hos barn må en voksen lever alltid deles grunnet plassforhold. Ved nyretransplantasjon stilles visse krav til vevsforlikelighet.

Direkte lenke