Organdonasjon

Verdt å vite

Alle kan si ja til organdonasjon!

Både gamle og unge kan bli donorer – det er ingen aldersgrense. Tidligere sykdommer eller medisinbruk vil også i de fleste tilfellene ikke ha noe å si. Alle kan si ja til å donere, og skulle det bli aktuelt med organdonasjon, vil legene vurdere om organene kan brukes.

Flere spørsmål og svar

Organdonasjon nå i kjernejournalen. Har du fått melding?

Når noen fyller ut donorkortet sitt på telefonen eller i sin kjernejournal, og fører deg opp som pårørende, sendes det ut en melding til deg med en bekreftelse på dette. Meldingen kommer fra vedkommendes eget telefonnummer, hvis donorkortet er fylt ut i appen. Er det fylt ut i kjernejournalen, er det Helsenorge som er avsender.

Les mer

Si det for å bli det!

Å si ja til organdonasjon er enkelt. Man må hverken registrere seg, sende inn sitt utfylte donorkort, eller møte opp på sykehuset i egen person. Alt som skal til, er at du sier til dine nærmeste at du er organdonor. Da er det gjort. Du må si det for å bli det!

Les mer

Si ja til organdonasjon!

Bli organdonor

Historier om organdonasjon

Benedicte

Lungetransplantert

Martine

Levertransplantert

Erik

Hjertetransplantert

Raymond

Nyretransplantert

Hilde Tone
Hilde Tone

Levertransplantert

Yina

Lungetransplantert

Vibeke

Nyre og bukspyttkjertel -transplantert

Jan Erik Kasin

Nyretransplantert

Visste du at …

Siste fra nyheter & blogg

Siste artikkel

Venter i Arendal

Stiftelsen Organdonasjon er på plass i Arendal, og årets store happening – Arendalsuka. I år er fokus på de som venter. Til enhver tid venter rundt 450 nordmenn på et nytt, livreddende organ. Ved utgangen av juni stod 473 pasienter på listen, som nå er på sitt lengste på ti år (andrekvartalstall). Dette ønsker Stiftelsen…

Les mer