Hva gjør jeg hvis jeg ønsker å donere kroppen min til forskning og undervisning?

Hvis du ønsker at kroppen din skal gå til forskning og undervisning må du kontakte et universitetssykehus der du bor, og fylle ut et eget samtykkeskjema. Hvis du donerer kroppen din til forskning og undervisning, vil begravelsen bli forsinket to–tre år.

Å donere kroppen til forskning kan ikke kombineres med organdonasjon. Sier du ja til begge deler, vil organdonasjon bli prioritert, hvis mulig. Dette fordi organdonasjon er mulig ved langt færre tilfeller, enn legemedonasjon.

Les mer om Testatorordningen

Universitet i Oslo: tlf. 22 85 12 97

Universitetet i Tromsø: tlf. 77 64 40 00

Universitetet i Bergen (institutt for biomedisin) tlf. 55 58 63 01 /55 58 63 02

NTNU, Trondheim: tlf. 72 57 32 00 / 918 97 991