Er det noen sykdommer eller medisiner som kan hindre donasjon?

Alle kan si ja til organdonasjon. Man trenger ikke å vurdere egen helsetilstand. Ved hvert enkelt tilfelle vil det gjøres en omfattende medisinsk vurdering om hvorvidt organene egner seg for transplantasjon. Sykdommer som kreft, diabetes, Myalgisk encefalopati (ME), hepatitt, eller autoimmune sykdommer utelukker ikke automatisk organdonasjon, heller ikke bruk av medisiner.