Organdonasjon

Er det noen sykdommer eller medisiner som kan hindre donasjon?

Alle kan si ja til organdonasjon. Ved hvert enkelt tilfelle vil det utføres en omfattende medisinsk vurdering om hvorvidt organene egner seg for transplantasjon. Sykdommer som kreft, diabetes, eller Myalgisk encefalopati (ME) utelukker ikke organdonasjon, heller ikke medisinbruk.