Er organdonasjon alltid mulig ved et dødsfall?

Alle kan si ja til organdonasjon, men det er kun i tilfeller der pasienten dør som følge av hjerneskade, ved et av landets donorsykehus, at organdonasjon er medisinsk mulig. I tillegg må en rekke andre medisinske og juridiske krav være oppfylt. Organdonasjon er kun mulig ved 0,4 – 0,5 prosent av alle dødsfall. Det betyr mellom 100 og 200 donasjoner i Norge per år.