Presse

Organdonasjon og transplantasjon er temaer som engasjerer. Vi bistår gjerne pressen slik at flere historier om temaet blir delt med befolkningen.

Publisering av tidspunkt

Organdonasjon skal være anonymt i Norge. Derfor er det viktig ved publisering av historier fra transplanterte og pårørende til donorer, at man ikke går ut med eksakt tidspunkt for donasjonen eller transplantasjonen. Dette vil kunne føre til at giver og mottaker kobles. En slik kobling vil kunne være problematisk. Ofte vil motivasjonen for kontakt være forskjellig hos mottaker og giver. Mottaker vil kanskje kun takke for så å gå videre med sitt nye liv, mens pårørende til giver vil kanskje bygge opp en livslang relasjon til mottaker som en trøst for sitt savn.

Av den grunn anbefaler OUS Rikshospitalet og Stiftelsen Organdonasjon at transplanterte, eller pårørende til organdonorer, ikke går ut med nøyaktig tidspunkt for transplantasjon, eller donasjon offentlig. Vi anbefaler å vente minimum et år etter transplantasjonen/donasjonen er gjennomført, og ikke gå nærmere inn på tidspunkt enn årstid og år. Er det snakk om veldig små barn, bør man være ekstra varsom og kun nevne årstall.

Vi ber dere om å respektere dette av hensyn til både pasienter og pårørende. Kontakt oss gjerne for mer informasjon.

Faktaboks

Vår er erfaring er at mange sitter igjen med spørsmål om organdonasjon og hvordan bli donor etter å ha lest artikler om temaet. Her kan du se de vanligste spørsmålene om organdonasjon, samt informasjon om hvordan man blir donor, som kan benyttes fritt i stoff om organdonasjon. 

Årsrapporter

Årsrapport 2022 →
Årsrapport 2021 →
Årsrapport 2020
Årsrapport 2019
Årsrapport 2018 →
Årsrapport 2017 →
Årsrapport 2016 →
Årsrapport 2015 →
Årsrapport 2014 →
Årsrapport 2013 →

Har du spørsmål? Ta kontakt!

Aleksander Sekowski

Informasjonssjef

Hege Lundin Kuhle

Daglig leder