Organdonasjon

Presse

Takk

Vi vil takke pressen for den gode dekningen organdonasjon og transplantasjon har fått. Dette er tema som engasjerer, og henvendelsene til oss i Stiftelsen Organdonasjon øker. Tilnærmet alle som kontakter oss er positive, og glade for at temaet blir belyst.

Publisering av tidspunkt

Vi må påpeke viktigheten av å ikke gå ut med eksakt tidspunkt for en donasjon eller en transplantasjon når det presenteres historier fra transplanterte og pårørende til donorer. Dette vil kunne føre til at giver og mottaker kobles, noe som ikke er ønskelig. Det kommer sjelden noe godt ut av en slik kobling, dette har vi sett flere eksempler på i andre land. Ofte vil motivasjonen for kontakt være forskjellig hos mottaker og giver. Mottaker vil kanskje kun takke for så å gå videre med sitt nye liv, pårørende til giver vil kanskje bygge opp en livslang relasjon til mottaker som en trøst for sitt savn.

Vi ber dere innstendig om å respektere dette av hensyn til både pasienter og pårørende. Kontakt oss gjerne for mer informasjon.

Faktaboks

Vår er erfaring er at mange sitter igjen med spørsmål om organdonasjon og hvordan bli donor etter å ha lest artikler om temaet. Vi har laget en liten faktaboks med de ti vanligste spørsmålene samt informasjon om hvordan man blir donor, som kan benyttes fritt  i stoff om organdonasjon. Last ned boksen her.

Hva ser du etter?

> Pressemeldinger, artikler og andre nyheter

> Pressebilder, logo og annet bildemateriale

> Årsberetning 2018

> Statistikker og tall

> Spørsmål og svar om organdonasjon og -transplantasjon

> Filmer

> Sosiale medier: Facebook, Twitter og Slideshare

Følg Stiftelsen Organdonasjon

Meld deg på vårt nyhetsbrev!




Pressekontakter

Klikk på bildet for høyoppløselige bilder av hver pressekontakt.

2015_organdonasjon_38-233x300
Hege Lundin Kuhle
daglig leder
hege.kuhle@organdonasjon.no
916 35 769

2015_organdonasjon_46
Aleksander Sekowski
informasjonssjef
aleksander.sekowski@organdonasjon.no
928 99 964