Hva er cDCD?

cDCD (Controlled Donation after Circulatory Death) er en metode for organdonasjon etter hjerte- og åndrettsstans. cDCD er aktuelt i tilfeller der pasienten har så store hjerneskader at videre behandling er formålsløs, og blir besluttet trukket tilbake av behandlende lege på en intensivavdeling – helt uavhengig av organdonasjon. Pårørende får informasjon om hvordan donasjonsprosessen vil foregå, og samtykke til donasjon avklares som ved organdonasjon forøvrig. Fem minutter etter at varig hjerte- og åndedrettsstans har inntruffet, erklæres pasienten død av en lege. Organene kan da doneres.