Organdonasjon

Om oss

Hvem er vi?

Stiftelsen Organdonasjon ble opprettet i 1997 på bakgrunn av den store mangelen på organer for transplantasjoner.

Vårt formål er å bidra til å bedre tilgangen på organer for transplantasjoner. Dette gjør vi ved å informere allmennheten om hva organdonasjon er, og ved å formidle hvor viktig det er at vi alle tar stilling til organdonasjon mens vi lever.

Vi er pådrivere overfor helsevesen og myndigheter for å sikre at nødvendige ressurser stilles til disposisjon for å redde liv.

Her finner du vår Årsberetning for 2017

Bak stiftelsen står

  • Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) representert ved interessegruppen Foreningen for hjerte- lungetransplanterte (FHLT)
  • Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT)
  • Foreningen for hjertesyke barn (FFHB)
  • Norsk forening for cystisk fibrose (NFCF)
  • Voksne med medfødt hjertefeil (VMH)

Informasjonskontoret

Åpningstider: mandag til fredag, kl 09.00 – 16.00 (sommertid: 09.00-15.00)
Telefon: 21 04 34 00
Epost: post@organdonasjon.no

Liste over ansatte og styre

Postadresse: Frognerstranda 4, 0250 Oslo
Besøksadresse: Frognerstranda 4 (inngang fra sjøsiden v/ bensinpumpene)

Gavekonto: 1503.43.20974
Driftskonto: 1644.25.92903

Organisasjonsnummer: 877 536 742

Fakturainformasjon

Vi har skiftet regnskapsleverandør til KNIF (bilagsløst regnskap). Vi ber om at fakturaer fra nå av sendes på EHF.

Ved manglende EHF, send epost: kunde0811@krbilag.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev!