Om oss

Vårt formål er å bidra til å bedre tilgangen på organer for transplantasjoner. Dette gjør vi ved å informere allmennheten om hva organdonasjon er, og ved å formidle hvor viktig det er at vi alle tar stilling til organdonasjon mens vi lever.

Vår visjon er at alle som trenger det skal få et organ.

Vi er pådrivere overfor helsevesen og myndigheter for å sikre at nødvendige ressurser stilles til disposisjon for å redde liv.

Stiftelsen Organdonasjon ble opprettet i 1997 på bakgrunn av den store mangelen på organer for transplantasjoner.

Årsrapport 2021
Årsrapport 2020
Årsrapport 2019
Årsrapport 2018
Årsrapport 2017
Årsrapport 2016
Årsrapport 2015
Årsrapport 2014

Stiftelsen Organdonasjons vedtekter

Bak stiftelsen står

  • Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) representert ved interessegruppen LHL transplantert
  • Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT)
  • Foreningen for hjertesyke barn (FFHB)
  • Norsk forening for cystisk fibrose (NFCF)
  • Voksne med medfødt hjertefeil (VMH)