Hva er DBD?

DBD (Donation after brain death) er en metode for organdonasjon etter total og irreversibel ødeleggelse av hjernen. Organdonasjon kan gjennomføres etter at døden er påvist ved stopp i blodtilførselen til hjernen, og opphør av alle hjernefunksjoner, mens hjerte- og åndedrett opprettholdes ved hjelp av respirator.