Hvordan og hvorfor bli organdonor

Hvordan sier jeg ja til organdonasjon?

Alt du behøver å gjøre, er å informere dine nærmeste pårørende om at du sier ja til organdonasjon. Du kan også fylle ut et Donorkort™ som en bekreftelse på at dine nærmeste er informert. Donorkort™ kan fylles ut i din kjernejournal på Helsenorge, i appen «Donorkort», eller som fysisk kort.

Direkte lenke
Hvorfor bli organdonor?

1. Organdonasjon redder liv!

I Norge står det til enhver tid rundt 600 mennesker på venteliste for et nytt, livreddende organ. Organdonasjon er for mange eneste utvei fra en dødelig sykdom. Siden oppstarten av denne behandlingsformen i Norge i 1969, har over 14.000 nordmenn overlevd eller fått et bedre liv. En donor kan redde opptil syv liv.

2. Ingen får, hvis ingen gir

Ville du takket ja til et nytt organ hvis det kunne redde livet ditt? Organdonasjon er basert på frivillighet og altruisme. Ordningen vil ikke fungere hvis ingen sier ja. Det er tre ganger større sjanse for at du vil trenge et nytt livreddende organ, enn at du selv donerer organer. Hvis organtransplantasjon skal fortsette å være et behandlingstilbud, er det viktig at så mange som mulig tar et aktivt standpunkt til om de vil gi.

3. La familien slippe å måtte ta avgjørelsen på dine vegne

Hvert år opplever mange å miste et familiemedlem. Blir organdonasjon aktuelt, vil legen spørre de pårørende om hva den avdøde ønsket. Vet man ikke dette, er det opp til de pårørende å ta avgjørelsen om organdonasjon. Det er noe mange familier synes er vanskelig å ta stilling til der og da. Derfor er det viktig at du informerer dine nærmeste mens du lever, så de slipper å ta avgjørelsen for deg.

Direkte lenke
Hvorfor bør mine nærmeste pårørende kjenne mitt standpunkt?

Nærmeste pårørende vil alltid bli bedt om å bekrefte relevante opplysninger om deg, hvis du selv ikke er i stand til det. Dette fordi opplysningene sykehuset har om en pasient kan være utdaterte, manglende, feilregistrerte eller utilgjengelige. Derfor vil helsepersonell også be de pårørende om å bekrefte ditt standpunkt til organdonasjon, hvis det skulle bli aktuelt – uansett om det foreligger skriftlig, eller ikke.

Er ditt standpunkt til organdonasjon ukjent, er det opp til nærmeste pårørende å ta en avgjørelse. Det er det mange som ikke er forberedt på. Derfor er det viktig at de er informert om ditt ønske.

Direkte lenke
Hva er Donorkort™?

Donorkort™ er et kort der man opplyser om sitt standpunkt til organdonasjon, og bekrefter at man har informert sine pårørende om dette. I kortet fører man opp sitt eget navn, samt navn og telefonnummer til de to man har informert. Donorkort™ finner du i din kjernejournal på helsenorge.no eller som app til din mobiltelefon. Fysisk kort finner du i brosjyren «Organdonasjon redder liv» på apotek og legekontorer over hele landet. Det kan også skrives ut fra våre nettsider.

Direkte lenke
Hvordan fyller jeg ut Donorkort™-applikasjonen og viser på låst skjerm?

Dette avhenger av hva slags telefon du har, og står beskrevet inne i selve applikasjonen. Trykk på meny-ikonet øverst til høyre (tre prikker) når du er på hovedsiden, og velg deretter «Låst skjerm». Her finner du stegvise instruksjoner for hvordan du legger ditt utfylte kort på låst skjerm.

Direkte lenke
Jeg sier ja til organdonasjon. Er det mer jeg kan gjøre?

Det er mange som er stolte over at de sier ja til organdonasjon, og ønsker å vise dette frem til andre. Sosiale medier er perfekte til dette. Du kan følge oss, og hjelpe oss med å spre ordet om organdonasjon på Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Snapchat (organdonasjon) og Youtube, slik at enda flere sier ja. Du kan også gjøre en frivillig innsats for saken, eller støtte den økonomisk.

Direkte lenke