Organdonasjon

Spørsmål og svar om organdonasjon

Hvor og hvordan det skjer

Hva er et donorsykehus?

Det er sykehus som er godkjent av Helsetilsynet for uttak av organer for transplantasjoner. Her er det medisinsk tilrettelagt for uttak av organer. Vi har 26 slike sykehus i Norge i dag, som dekker hele landet. På kartet kan du se en oversikt over disse, eller gå til komplett liste

norgeskart-25-stykk

 

Direktelenke

Hvordan foregår det? – Et mulig scenario

  • En person blir utsatt for en ulykke, blodpropp eller hjerneblødning.
  • Ambulanse blir tilkalt og pasienten fraktes til sykehus. Ambulansepersonell har fokus på å redde liv – de leter ikke etter donorkortet.
  • Legene på sykehuset prøver å redde pasienten. Donasjon er ennå ikke aktuelt.
  • Legene ser at pasienten ikke kan reddes. Nå begynner de å tenke på donasjon. Dette kan skje fra noen timer til dager etter ulykkestidspunktet. Normal prosedyre betyr at pårørende kontaktes ved alvorlige innleggelser.
  • Pasienten dør, men sirkulasjon til organene opprettholdes med respirator.
  • Donorlegen spør pårørende om de kjenner avdødes holdning til donasjon, da kan donorkortet være til hjelp. Det er avdødes vilje som gjelder.
  • Donorteam fra Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, blir kontaktet og kommer ut og henter organene.
  • Transplantasjon blir gjennomført ved landets transplantasjonssykehus, OUS, Rikshospitalet. Inntil syv mennesker kan bli reddet.
  • Etter en donasjon blir det en normal begravelse.
Direktelenke

Hva er cDCD?

cDCD (Controlled Donation after Circulatory Death) er en metode som muliggjør organdonasjon når hjernedød-kriteriet (opphørt blodsirkulasjon til hjernen) ikke er oppfylt. I disse tilfellene er det snakk om massive hodeskader, som er helt uforenelige med liv, og der behandlende lege har bestemt at videre behandling skal avsluttes – helt uavhengig organdonasjon. De pårørende informeres om metoden, og blir bedt om å samtykke. Organene tas ut etter at varig hjerte- og åndedrettsstans har inntruffet, med fem minutters observasjonstid, og døden påvist. Døden blir fastslått når hjertet har stanset, og bevisstløshet har inntruffet.

Direktelenke

Kan organer fra Norge sendes til utlandet?

Det hender at organer som er tilgjengelig ikke passer til noen av de pasientene som står på venteliste for transplantasjon i Norge. Da blir det gitt tilbud til transplantasjonssykehusene i Skandinavia og i blant Europa forøvrig. På samme måte får Norge tilbud fra utlandet, spesielt fra Skandinavia. I noen år får vi flere organer fra utlandet enn vi gir bort, andre ganger er det motsatt. I denne forbindelse samarbeider Norge med to organisasjoner: Scandiatransplant i Ålborg (de nordiske landene) og Eurotransplant i Leiden i Nederland (Tyskland, Østerrike, Slovenia, Kroatia, Ungarn og Benelux-landene).

Direktelenke

Vil kroppen se anderledes ut etter en organdonasjon?

Nei. Uttak av organer foregår på nesten samme måte som en vanlig operasjon. Kirurgene og operasjonsteamet behandler den avdøde med respekt, og sørger for at den bærer minst mulig preg av donasjonen. Etter operasjonen vil den avdøde bli stelt som ved alle andre dødsfall. Etter donasjonen vil de pårørende få anledning til å ta farvel på vanlig måte – slik de selv ønsker.

Direktelenke

Gjelder mitt norske donorkort i utlandet?

I utgangspunktet er det transplantasjonslovgivningen i landet der man omkommer som er gjeldende. Men det viktigste er at dine pårørende kjenner til din stilling til organdonasjon. Uansett hvor du befinner deg, er det alltid de som vil bli kontaktet. Den avdødes vilje respekteres i de aller fleste land.

Direktelenke