Hvorfor bør mine nærmeste pårørende kjenne mitt standpunkt?

Nærmeste pårørende vil alltid bli bedt om å bekrefte relevante opplysninger om deg, hvis du selv ikke er i stand til det. Dette fordi opplysningene sykehuset har om en pasient kan være utdaterte, manglende, feilregistrerte eller utilgjengelige. Derfor vil helsepersonell også be de pårørende om å bekrefte ditt standpunkt til organdonasjon, hvis det skulle bli aktuelt – uansett om det foreligger skriftlig, eller ikke.

Er ditt standpunkt til organdonasjon ukjent, er det opp til nærmeste pårørende å ta en avgjørelse. Det er det mange som ikke er forberedt på. Derfor er det viktig at de er informert om ditt ønske.