Organdonasjon

Hvorfor bør nærmeste pårørende kjenne til mitt standpunkt?

Helsepersonell på intensivavdelingen gjør alt de kan for å redde livet ditt, før spørsmålet om organdonasjon tas opp. Dine nærmeste pårørende vil være på sykehuset, og holdes kontinuerlig oppdatert om behandlingsforløpet og tilstanden din. De vil også bli bedt om å bekrefte alle relevante opplysninger om deg. Dette fordi opplysningene sykehuset har om en pasient kan være utdaterte, manglende, feilregistrerte eller utilgjengelige. Derfor vil helsepersonell alltid be de pårørende om å bekrefte ditt standpunkt, hvis organdonasjon skulle bli aktuelt, uansett om dette foreligger skriftlig eller ikke.