Organdonasjon

Er det noen aldergrense for å bli organdonor?

Det er ingen øvre eller nedre aldersgrense for å bli organdonor. Det er behov for organer til alle aldersgrupper.

Eldste donor var over 89. For hjerte og lunger vil det likevel i praksis være en øvre grense på 50-60 år. For andre organer, som for eksempel nyrer og lever er det ingen aldersgrense så fremt organene er friske. Men dette trenger du ikke tenke på i din vurdering av om du vil si ja til organdonasjon. Dette vil helsepersonell ta stilling til der og da hvis organdonasjon skulle bli aktuelt.

Er du under 16 år, er det dine foreldre/foresatte som må være oppgitt som pårørende i donorkortet.