Organdonasjon

Jeg kan ikke gi blod. Kan jeg være organdonor?

Ja, det kan du. Selv om man av ulike grunner ikke er akseptert som blodgiver, utelukker ikke dette organdonasjon. Det er andre, og strengere krav til blodgivning.