Organdonasjon

Hvordan sier jeg ja til organdonasjon?

Alt du behøver å gjøre, er å informere dine nærmeste om at du sier ja til organdonasjon. Det er de som skal bekrefte din vilje til legene, hvis organdonasjon skulle bli aktuelt. Du kan også fylle ut et donorkort (fysisk kort, app eller i kjernejournal), som en bekreftelse på at dine nærmeste er informert.

Her finner du donorkortet