Organdonasjon

Hva er et donorsykehus?

Det er sykehus som er godkjent av Helsetilsynet for uttak av organer for transplantasjoner. Her er det medisinsk tilrettelagt for uttak av organer. Vi har 27 slike sykehus i Norge i dag, som dekker hele landet. På kartet kan du se en oversikt over disse, eller gå til komplett liste

norgeskart-25-stykk