Hva er et donorsykehus?

Det er et sykehus som har nødvendig kompetanse og fasiliteter til å gjennomføre de innledende delene av en organdonasjonsprosess, og støtte transplantasjonsteamet ved uttak av organer. Det er kun hvis man dør på et slikt sykehus at organdonasjon er mulig. Vi har 28 slike sykehus i Norge i dag. Det er Helsedirektoratet som godkjenner donorsykehus. Se komplett liste over donorsykehus.