Steg 1

Si det til dine nærmeste

For å bli organdonor bør du informere dine nærmeste om at du sier ja. De vil alltid involveres i en donasjonsprosess på sykehuset, og bli bedt om å bekrefte ditt ønske etter at du er død. Dine nærmeste kan være partner, familie, venner, kollegaer, fastlege eller naboer.

Steg 2

Få ditt Donorkort™

Når dine nærmeste er informert, kan du velge å fylle ut et Donorkort™. Det er en bekreftelse på at du har sagt i fra. Velg om du vil ha Donorkortet™ i kjernejournalen, på mobilen eller i lommeboka.

På helsenorge.no

Du kan fylle ut ditt Donorkort™, og gi dine nærmeste beskjed i din kjernejournal som leveres av helsenorge.no

På mobilen

Last ned Donorkort som app til din smarttelefon.

I lommeboken

Du finner kortet på ditt legekontor og apotek i brosjyren «Organdonasjon redder liv», eller du kan skrive det ut selv.

Vil du gjøre mer for organdonasjon? Engasjer deg – spre budskapet om organdonasjon!

Dette kan du bidra med:

Spre budskapet vårt i sosiale medier

Facebook-ikon Twitter-ikonInstagram-ikon