Fond til fagutvikling

Vi tilbyr midler til prosjekter som bidrar til økt innsikt og kunnskap om organdonasjon. Fondet finansieres med midler fra våre gavegivere. Fondet skal inspirere til nye studier, og fremme faglig utvikling. Prosjektets tema/problemstilling må være innenfor Stiftelsen Organdonasjons formål. For at stiftelsen skal støtte prosjektet, må vi kunne bruke funnene i vårt arbeid. 

Stiftelsens formål er å arbeide for, og gjennomføre tiltak som kan bidra til å øke tilgangen på organer for transplantasjoner i Norge, og sikre at tilgjengelige organer blir benyttet.  

Stiftelsen Organdonasjons formål

Prosjekter vi ønsker å støtte

Under følger noen eksempler til inspirasjon:

Helse, sosial og psykologi

 • Ivaretakelse av potensielle organdonorer på sykehuset.
 • Gjennomføring av donasjonsprosessen.
 • Organbevarende behandling.
 • Belyse prosesser i donasjonsforløpet som er mangelfulle og kan forbedres.
 • Organdonasjon og minoritetsbefolkningen.
 • Opplevelse av å være pårørende ved organdonasjon fra avdød giver.
 • Utdanning og opplæring med mål om å øke kunnskapen om organdonasjon blant fagpersonell.
 • Barn og organdonasjon.

PR/kommunikasjon/markedsføring

 • Holdninger til organdonasjon i opinionen – hvorfor noen velger å si nei, hvorfor noen ikke deler sitt standpunkt, kjennskap og kunnskap til temaet.
 • Hva påvirker holdninger til organdonasjon?
 • Holdning til organdonasjon i minoritetsbefolkningen.
 • Påvirker historiene rundt organdonasjon/transplantasjon donasjonsvilligheten?
 • Hvordan påvirker ulik kommunikasjon av temaet donasjonsvilligheten?

Sist støttede prosjekt:

Anneline Viken og Stine Norem, Mastergradsstudenter i intensivsykepleie ved Høgskulen på Vestlandet

Prosjektet skal undersøke kunnskapen om prosessene rundt organdonasjon blant intensivsykepleiere. Man ønsker også å belyse hvilke utfordringer intensivsykepleier opplever ved ivaretakelse av potensiell organdonor.

Godkjent søknad på kr 50 000,- i 2023.

«Med tanke på at det er innført en ny metode, cDCD, i Norge vil vi også undersøke holdninger og kunnskap rettet mot metoden. Hensikten og formålet med denne studien er å få økt kunnskap om prosessen ved organdonasjon, og rollen som intensivsykepleier har.»


Har du spørsmål? Ta kontakt!

Anniken B. Lundgaard

Prosjektleder og HR-ansvarlig