Organdonasjon

Spørsmål og svar om organdonasjon

Forskning

Kan jeg både være organdonor og donere kroppen til forskning?

Du kan også si ja til organdonasjon, selv om du har donert kroppen til forskning og undervisning gjennom testatorordningen. Ved dødsfall vil det først vurderes om organene kan doneres for å redde andre menneskers liv. Hvis organdonasjon ikke blir aktuelt (organdonasjon er kun mulig ved 0,4–0,5% av alle dødsfall), vil kroppen gå til forskning og undervisning i stedet. Det er ikke mulig å kombinere de to; Donasjon av organer umuliggjør balsameringsprosessen som må til for at kroppen skal kunne brukes til forskning.

Direktelenke

Hva gjør jeg hvis jeg ønsker å donere kroppen min til forskning og undervisning?

Hvis du ønsker at kroppen din skal gå til forskning og undervisning må du kontakte et universitetssykehus der du bor, og fylle ut et eget samtykkeskjema. Hvis du donerer kroppen din til forskning og undervisning vil begravelsen bli forsinket to–tre år.

Å donere kroppen til forskning kan ikke kombineres med organdonasjon. Sier du ja til begge deler, vil organdonasjon bli prioritert, hvis mulig. Dette fordi organdonasjon er mulig ved langt færre tilfeller, enn legemedonasjon.

Les mer om Testatorordningen

Universitet i Oslo: tlf. 22 85 12 97

Universitetet i Tromsø: tlf. 77 64 40 00

Universitetet i Bergen (institutt for biomedisin) tlf. 55 58 63 01 /55 58 63 02

NTNU, Trondheim: tlf. 72 57 32 00 / 918 97 991

Direktelenke

Kan vi bruke kunstige organer?

Foreløpig eksisterer det ikke noe kunstig organ som fullerstatter et transplantert organ. Alle former for dialysebehandling er underlegent et nyretransplantat i funksjon, selv om det er livreddende for den enkelte. Hjertepumpene har blitt bedre, med lengre holdbarhet og sikkerhet. Mange har benyttet dette i flere år nå, men det regnes fortsatt som en bro til hjertetransplantasjon. For de øvrige organene eksisterer det ingen ”kunstige” organer.

Direktelenke

Kan vi bruke organer fra dyr?

Å bruke organ fra dyr (xenotransplantasjon) kan øke tilgangen på organer, men her gjenstår en rekke ubesvarte spørsmål både av medisinsk og etisk karakter. Det har vist seg svært risikabelt, både immunologisk og infeksjonsmessig, å benytte seg av xenotransplantasjon til å dekke behovet for organer. I tillegg er det usikkert i hvor stor grad dyreorganer faktisk er egnet til å dekke de humane behov. Det er for tiden ingen sentre som foretar transplantasjoner med organer fra dyr.

Direktelenke

Hva med stamceller?

Siden stamceller kan utvikle seg til forskjellige nye type celler, er forskning på stamceller av stor interesse på grunn av muligheten for bruk i organdonasjon. Det forskes nå mye på såkalt bio artificial organs, det vil si organer som ”dyrkes” med humane celler i skall av kollagen (scaffolds). Denne typen av organer kan komme å se lys iløpet av en 10 års periode.

Direktelenke