Forskning

Hva gjør jeg hvis jeg ønsker å donere kroppen min til forskning og undervisning?

Hvis du ønsker at kroppen din skal gå til forskning og undervisning må du kontakte et universitetssykehus der du bor, og fylle ut et eget samtykkeskjema. Hvis du donerer kroppen din til forskning og undervisning, vil begravelsen bli forsinket to–tre år.

Å donere kroppen til forskning kan ikke kombineres med organdonasjon. Sier du ja til begge deler, vil organdonasjon bli prioritert, hvis mulig. Dette fordi organdonasjon er mulig ved langt færre tilfeller, enn legemedonasjon.

Les mer om Testatorordningen

Universitet i Oslo: tlf. 22 85 12 97 / 907 22 067

Universitetet i Tromsø: tlf. 77 64 40 00

Universitetet i Bergen (institutt for biomedisin) tlf. 55 58 63 01 /55 58 63 02

NTNU, Trondheim: tlf. 72 57 32 00 / 918 97 991

Direkte lenke
Kan jeg både være organdonor og donere kroppen til forskning?

Du kan gi samtykke til både donasjon av kroppen til forskning og undervisning gjennom testatorordningen, og til å donere dine organer. Ved dødsfall vil det først vurderes om organene kan doneres for å redde andre menneskers liv. Hvis organdonasjon ikke blir aktuelt (organdonasjon er kun mulig ved 0,4–0,5% av alle dødsfall), vil kroppen gå til forskning og undervisning i stedet. Det er ikke medisinsk mulig å gjennomføre begge deler. Donasjon av organer umuliggjør balsameringsprosessen som må til for at kroppen skal kunne brukes til forskning.

Direkte lenke
Vil kroppen min også gå til forskning hvis jeg sier ja til donasjon?

Nei. Vil du at ditt legeme skal gå til forskning og undervisning, må du spesifikt be om dette gjennom testatorordningen. Hverken kroppen din, eller organene dine vil gå til forskning hvis du sier ja til organdonasjon.

Direkte lenke