Religion etikk og holdninger

Hvilke holdninger har nordmenn til donasjoner og transplantasjoner?

I en undersøkelse* gjennomført på vegne av Stiftelsen Organdonasjon, svarer 83 prosent av de spurte at de er positive til organdonasjon. Kun to prosent svarer at de er negative, mens 15 prosent ikke har bestemt seg ennå. Generelt har flere kvinner enn menn tatt standpunkt til organdonasjon. Trenden er at stadig flere sier ja, og temaet får stadig mer dekning i media. Organdonasjon er i dag et viktig tema som engasjerer mange.

*) Gjennomført på web av Norstat i perioden 14.01.20-22.01.20, representativt utvalg av befolkningen 15+, 1049 respondenter

Direkte lenke
Er det etisk sett riktig å forlenge livet ved transplantasjon?

Det finnes de som mener at det ikke er riktig, men faktum er at mye av det som skjer ved annen medisinsk behandling i dag dreier seg om å redde og forlenge livet. Organtransplantasjon er i dag en allment anerkjent måte å redde og forlenge liv på i de aller fleste land i verden. Bare i Norge har over 12000 pasienter fått et nytt liv takket være denne virksomheten.

Direkte lenke
Hvordan stiller religionene seg til organdonasjon?

De store verdensreligionene, og de fleste kirke- og trossamfunn, er positive til organdonasjon, eller tillater det med visse forbehold. Mange religioner anser det som et utrykk for nestekjærlighet. Andre har ikke noe standpunkt, stiller seg nøytralt til organdonasjon, eller lar det være opp til den enkelte. Men innen alle religioner og livssyn, vil det kunne være retninger, grupperinger, eller sentrale individer som er for eller i mot.

Direkte lenke