Organdonasjon

Spørsmål og svar om organdonasjon

Ord og begreper

Ischemitid

Tiden fra et organ tas ut fra en donor, til det er operert inn i en mottaker. Ischemitiden skal være så kort som mulig. De forskjellige organene har ulik maksimal ischemitid, går man over denne, kan ikke organet benyttes.

  • Hjerte: 4 timer
  • Lunger 6 timer
  • Lever 12 timer
  • Bukspyttkjertel: 12 timer
  • Nyre: 24-36 timer
Direktelenke

Transplantasjon

Transplantasjon betyr å motta et organ. Man sier at et organ «transplanteres», når det opereres inn i en pasient. Man kan også si at pasienten «er transplantert», som i «har mottatt et organ».

Direktelenke

Donasjonsrate

Antall donorer i et land, delt på innbyggertall. Oppgis som regel i «per million innbyggere» (PMI).

Direktelenke

Donasjon

Med dette mener vi at organ overføres fra en person til en annen. Å donore betyr å gi fra seg organ.

Direktelenke

Cerebral angiografi

En røntgenundersøkelse av hjernen, ved innsprøytning av kontrastvæske. Brukes for å undersøke blodsirkulasjon til hjernen, og stadfeste død.

Direktelenke

Familiedonasjon

Uttrykket brukes når man gir en av sine to nyrer til en nær slektning, det vil si donasjon fra levende donor. Norge er blant de land i verden som utfører flest nyretransplantasjoner fra levende givere i forhold til folketallet. Dette gir svært gode resultat både for giver og mottaker. Regjeringen har signalisert at nyredonasjon fra levende giver skal holdes på 40 %.

Direktelenke