Ord og begreper

Donasjon

Med dette mener vi at organ overføres fra en person til en annen. Å donere betyr å gi fra seg organ.

Direkte lenke
Transplantasjon

Transplantasjon betyr å motta et organ. Man sier at et organ «transplanteres», når det opereres inn i en pasient. Man kan også si at pasienten «er transplantert», som i «har mottatt et organ».

Direkte lenke
Cerebral angiografi

En røntgenundersøkelse av hjernen, ved innsprøytning av kontrastvæske. Brukes for å undersøke blodsirkulasjon til hjernen, og stadfeste død. Brukes i forbindelse med DBD.

Direkte lenke
Dialyse/hemodialyse

Behandling med kunstig nyre, hvor blodet renses for avfallsstoffer. Utføres normalt på sykehus.

Direkte lenke
Ischemitid

Tiden fra et organ tas ut fra en donor, til det er operert inn i en mottaker. Ischemitiden skal være så kort som mulig. De forskjellige organene har ulik maksimal ischemitid, går man over denne, kan ikke organet benyttes.

  • Hjerte: 4 timer
  • Lunger 6 timer
  • Lever 12 timer
  • Bukspyttkjertel: 12 timer
  • Nyre: 24-36 timer
Direkte lenke
Donasjonsrate

Antall donorer i et land, delt på innbyggertall. Oppgis som regel i «per million innbyggere» (PMI).

Direkte lenke