Hvordan fyller jeg ut Donorkort™ i min kjernejournal?

For å fylle ut Donorkort™ i din kjernejournal må du ha fylt 16 år, og ha en elektronisk id til pålogging. Når du er logget inn går du frem slik:

Fyll ut Donorkort™ i kjernejournalen her