Hvem er det som foretar uttak av organer?

Organuttak foretas av egne transplantasjonsteam fra OUS Rikshospitalet. De reiser ut til donorsykehusene, tar ut organene, og bringer disse tilbake til OUS Rikshospitalet, der alle transplantasjoner i Norge gjennomføres. Dette er et av de største transplantasjonssentrene i Europa.