Vil kroppen se annerledes ut etter en organdonasjon?

Uttak av organer foregår på nesten samme måte som en vanlig operasjon. Kirurgene og operasjonsteamet behandler den avdøde med respekt, og sørger for kroppen bærer minst mulig preg av donasjonen. Etter donasjonen vil den avdøde bli stelt som ved alle andre dødsfall, og de pårørende vil få ta farvel på vanlig måte.