Kan organer fra Norge sendes til utlandet?

Det hender at organer som er tilgjengelig ikke passer til noen av de pasientene som står på venteliste i Norge. Da blir det gitt tilbud til transplantasjonssykehusene i Skandinavia, eller Europa. På samme måte får Norge tilbud fra utlandet, spesielt fra Skandinavia. Norge samarbeider med to organisasjoner: Scandiatransplant (de nordiske landene og Estland) og Eurotransplant (Østerrike, Belgia, Kroatia, Tyskland, Ungarn, Luxembourg, Nederland og Slovenia).