Hvordan bevares organet fra det tas ut til transplantasjon finner sted?

Organet skylles, kjøles ned og lagres i avkjølt væske. Hjerte må være transplantert innen 4 timer, lunger innen 6, mens andre organer kan bevares lenger – nyre så lenge som 24 timer.