Gjelder mitt norske Donorkort™

I utgangspunktet er det transplantasjonslovgivningen i landet der man omkommer som er gjeldende. Det viktigste er uansett at dine pårørende kjenner til ditt standpunkt til organdonasjon. Uansett hvor du befinner deg, er det alltid de som vil bli kontaktet. Den avdødes vilje respekteres i de aller fleste land.