Hvordan foregår det? – Et mulig scenario

En person blir utsatt for en skade eller sykdom som for eksempel hjerneblødning, ulykke med hodeskade eller hjertestans som påfører hjernen skade på grunn av oksygenmangel.

  • Ambulanse blir tilkalt og pasienten fraktes til sykehus. Ambulansepersonell har fokus på å redde liv.
  • Pasienten får livreddende behandling på sykehuset.
  • Legene ser at pasienten ikke kan reddes fordi hjerneskaden er for stor. Nå begynner de å tenke på donasjon. Dette kan skje fra noen timer, til dager etter sykdoms- eller ulykkestidspunktet. Pårørende får informasjon om at pasientens liv ikke kan reddes.
  • Dersom organdonasjon er en mulighet, vil pårørende forespørres for å avklare pasientens/avdødes holdning til donasjon.
  • Intensivbehandling med respirator vil fortsette for å opprettholde organenes funksjon inntil døden er konstatert og organdonasjon kan gjennomføres.
  • Donor-uttaksteam fra Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, kommer til donorsykehuset og henter organene.
  • Transplantasjon blir gjennomført ved landets transplantasjonssykehus, OUS Rikshospitalet. Inntil syv mennesker kan bli reddet.
  • Etter en donasjon blir det en vanlig begravelse.