Blir det vanlig begravelse etter en organdonasjon?

Ja. De pårørende får ta farvel med den avdøde på vanlig måte etter donasjonen. Begravelsen kan i noen tilfeller bli utsatt med inntil 24 timer.