Organdonasjon

Blir det vanlig begravelse etter en organdonasjon?

Ja, det blir en vanlig begravelse etter en organdonasjon. Men det er mulig at begravelsen kan bli forsinket med inntil 24 timer.