Våre samarbeids­­partnere

Våre samarbeidspartnere er alle med på å fremme organdonasjon i Norge, enten det er ved midler og gode avtaler, synlighet eller at de er direkte knyttet opp til virksomheten. Alle, i kraft av sin rolle, bidrar til at flere liv blir reddet.


Andre støttespillere