Organdonasjon

Våre partnere

Vi ønsker å rette en stor takk til alle bedrifter, organisasjoner og støttespillere som hjelper oss med å nå ut med vårt livreddende budskap!

Viken Fiber

Viken Fiber

http://www.vikenfiber.no
21 45 45 00

Viken Fiber er Norges største fiberselskap, med hovedkontor i Drammen. Selskapet bygger og drifter fibernett og leverer bredbåndstjenester til husstander og bedrifter over store deler av Østlandet. Viken Fiber har vært med på å bygge opp et fond til forskning og fagutvikling som vil bidra til økt innsikt og kunnskap om organdonasjon.

NOROD

NOROD

Helsesamarbeid
http://www.norod.no

Norsk Ressursgruppe for Organdonasjon (NOROD) er landets fremste faggruppe når det gjelder organdonasjon. Gruppen består av personer fra fagfeltene som deltar i en organdonasjonsprosess. NOROD tilbyr kurs for helsepersonell som kan bli involvert i organdonasjonsprosessen.  Vi drar nytte av NORODS fagkompetanse, samt samarbeider om undervisning og foredrag.

Helsedirektoratet

Helsedirektoratet

Helsesamarbeid
https://helsedirektoratet.no
810 200 50

Vi har en nær dialog med Helsedirektoratet. Vi har arbeidsmøter der vi diskuterer forskjellige retninger, og vi rapporterer resultater av våre aktiviteter. Vi trekker også på den kompetansen direktoratet innehar både innen dette fagfeltet spesielt og kommunikasjonsarbeid generelt.

Oslo Universitetssykehus

Oslo Universitetssykehus

Helsesamarbeid
http://www.oslo-universitetssykehus.no/
02770

Vi arbeider tett med fagmiljøet, og har god kontakt med donorleger i forbindelse med faglige spørsmål, markedsføring og pressearbeid. På denne måten fremstilles temaet organdonasjon på en helhetlig måte, både fra et helse- og et befolkningsperspektiv. Felleskapet er med på å gi en trygg og faglig tung presentasjon av temaet, noe både befolkningen og helsepersonell har nytte av. Vi er også bidragsytere til seminarer i regi av fagmiljøet, både med foredrag, stands og presentasjoner og med cases.

OsloMila

OsloMila

Veldedig samarbeidspartner
https://oslomila.no

OsloMila er et mosjonistløp som arrangeres i Frognerparken 2. juni. Stiftelsen Organdonasjon er veldedig samarbeidspartner med OsloMila, og sammen jobber vi for å få vårt budskap ut på en god måte i tilknytning til arrangementet.

ØHIL Fotball

ØHIL Fotball

Idrettssamarbeid
http://ohil.no/fotball/
960 11 840

ØHIL (Øvrevoll Hosle Idrettslag) er et av Norges største, lokale idrettslag. ØHIL Fotball hjelper oss med å spre det livreddende budskapet om organdonasjon. De nesten 2000 fotballspillerne er stolte av å ha Stiftelsen Organdonasjon sin logo på ryggen.

Egon

Egon

Leverandørpartner
http://www.egon.no/

Egon støtter våre frivillige under Donasjonsdagen og Valentinsdagen. Hos Egon kan alle føle seg hjemme, med hyggelig service og god mat står i hovedsetet. Kjeden har restauranter over hele landet.

Eurobox

Eurobox

Leverandørpartner
http://euroboxminilager.no
400 80 700

EuroBox tilbyr minilager – trygg og bekvem lagring. De har blant annet fillialer i Oslo, Asker og Drammen. De tar vare på store deler av materiellet vårt, som vi bruker i forbindelse med kampanjer, stands og annet befolkningsrettet arbeid.