Helsedirektoratet

Vi har en nær dialog med Helsedirektoratet. Vi har arbeidsmøter der vi diskuterer forskjellige retninger, og vi rapporterer resultater av våre aktiviteter.

Vi trekker også på den kompetansen direktoratet innehar både innen dette fagfeltet spesielt og kommunikasjonsarbeid generelt.

https://helsedirektoratet.no
Tlf.: 810 200 50