Oslo Universitetssykehus

Vi arbeider tett med fagmiljøet, og har god kontakt med donorleger i forbindelse med faglige spørsmål, markedsføring og pressearbeid. På denne måten fremstilles temaet organdonasjon på en helhetlig måte, både fra et helse- og et befolkningsperspektiv.

Felleskapet er med på å gi en trygg og faglig tung presentasjon av temaet, noe både befolkningen og helsepersonell har nytte av. Vi er også bidragsytere til seminarer i regi av fagmiljøet, både med foredrag, stands og presentasjoner og med cases.

http://www.oslo-universitetssykehus.no/
Tlf.: 02770