Norsk Ressursgruppe for Organdonasjon (NOROD)

Norsk Ressursgruppe for Organdonasjon (NOROD) er landets fremste faggruppe når det gjelder organdonasjon.

Gruppen består av personer fra fagfeltene som deltar i en organdonasjonsprosess. NOROD tilbyr kurs for helsepersonell som kan bli involvert i organdonasjonsprosessen.  Vi drar nytte av NORODS fagkompetanse, samt samarbeider om undervisning og foredrag.