Vitusapotek

Vitusapotek distribuerer ut og tilgjengeliggjør Stiftelsen Organdonasjons Donorkort™ i 274 apoteker over hele landet.

Vitusapotek eies av Norsk Medisinaldepot AS (NMD). Sammen med det frivillige kjedekonseptet «Ditt Apotek», er NMD  hovedleverandør til omtrent 300 apotek. NMD er landets største leverandør av legemidler og helserelaterte produkter via apotek. NMD har i dag distribusjonssenter i Oslo og filial i Harstad.