Boots apotek

Boots Norge AS distribuerer ut og tilgjengeliggjør Stiftelsen Organdonasjons Donorkort™ i 153 apoteker over hele landet. De har også en egen side om organdonasjon på sine hjemmesider.

Boots er i dag er i dag et av verdens best kjente merkenavn. I samarbeid med forskere og spesialister innen helse og hudpleie, utvikler og produserer Boots flere besteselgende merkevarer som distribueres gjennom Boots apotek i Norge.