Sykehusapotekene

Sykehusapotekene distribuerer ut og tilgjengeliggjør Stiftelsen Organdonasjons Donorkort™ i 32 apoteker over hele landet.

Sykehusapotekene er spesialisthelsetjenestens apotek. De skal være sykehusets og pasientenes kompetansesenter for legemidler, og bidra til økt pasientsikkerhet. Foretaket skal også aktivt bidra til at kostnadene for helseforetak og dets pasienter forbundet med legemiddelanskaffelse holdes så lave som mulig.