Ditt Apotek

Ditt Apotek distribuerer ut og tilgjengeliggjør Stiftelsen Organdonasjons Donorkort™ i 73 apoteker over hele landet.

Ditt Apotek består av privateide apotek. Det betyr at de gjerne tilpasser seg lokale forhold, for eksempel på åpningstid. Det betyr også at du kan få et personlig forhold til dem som jobber i apoteket, og de til deg. De er stolte av at kundene opplever å få god service hos dem.