NSFLIS

NSFLIS (Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere) inngikk i 2021 et samarbeid med Stiftelsen Organdonasjon om å fremme vårt Fond til fagutvikling. Målet er å gjøre NSFLIS medlemmer oppmerksomme på muligheten til å søke om midler til relevante prosjekter. Samarbeidet vil for begge parter bidra til økt kompetanse gjennom utveksling av felles nettverk og erfaring.

NSFLIS er en faggruppe for sykepleiere med videreutdanning eller mastergrad i intensivsykepleie. NSFLIS ble stiftet i 1978 og har per 1.12.2019 3054 medlemmer. Gjennom drøye førti år har faggruppen vokst og etablert seg som et faglig sterkt nettverk for intensivsykepleiere i hele landet og har blitt en viktig politisk aktør i samfunnsdebatten. NSFLIS jobber med fagpolitiske spørsmål, og ønsker å være en møteplass for engasjerte intensivsykepleiere og intensivsykepleierstudenter.