Transplantasjon

Transplantasjon betyr å motta et organ. Man sier at et organ «transplanteres», når det opereres inn i en pasient. Man kan også si at pasienten «er transplantert», som i «har mottatt et organ».