Dialyse/hemodialyse

Behandling med kunstig nyre, hvor blodet renses for avfallsstoffer. Utføres normalt på sykehus.