Ischemitid

Tiden fra et organ tas ut fra en donor, til det er operert inn i en mottaker. Ischemitiden skal være så kort som mulig. De forskjellige organene har ulik maksimal ischemitid, går man over denne, kan ikke organet benyttes.

  • Hjerte: 4 timer
  • Lunger 6 timer
  • Lever 12 timer
  • Bukspyttkjertel: 12 timer
  • Nyre: 24-36 timer