Organdonasjon

Donasjon

Med dette mener vi at organ overføres fra en person til en annen. Å donore betyr å gi fra seg organ.