Organdonasjon

Er jeg pliktig til å gi bort mine organer når jeg dør?

Nei, det er frivillig.