Kan legene fjerne organer fra en avdød for transplantasjon uten at avdødes vilje er kjent, eller pårørende er konferert?

Nei. Pårørende blir alltid spurt om de kjenner den avdødes holdning til donasjon. Hvis holdningen til avdøde er kjent, enten muntlig eller skriftlig, er det denne som skal legges til grunn. Er holdningen ukjent, men det ikke er noen grunn til å anta at den avdøde var i mot, kan donasjon gjennomføres, hvis de pårørende aksepterer dette. Kommer ikke donorsykehuset i kontakt med de nærmeste, eller det ikke er mulig å finne noen skriftlig bekreftelse på avdødes vilje, vil donasjon ikke finne sted.