Organdonasjon

Kan en velge hvilke organer jeg vil donere?

Ja. Før opp organene du ønsker å donere på donorkortet, og informer dine nærmeste om dette.