Kan en velge hvilke organer jeg vil donere?

Ja. Før opp organene du ønsker å donere i ditt Donorkort™, og informer dine nærmeste om dette.