Hvis jeg sier nei til å være donor, mister jeg da retten selv til å motta et organ hvis jeg skulle trenge det?

Norsk lov gir alle samme rett til medisinsk behandling, dette gjelder også transplantasjon. Du har altså de samme rettigheter som andre, selv om du sier nei til donasjon. Husk at hvis du ikke trenger å si nei til organdonasjon, grunnet høy alder, sykdom, eller medisinbruk. Alle kan i dag si ja til organdonasjon.