Organdonasjon

Hvis jeg sier nei til å være donor, mister jeg da retten selv til å motta et organ hvis jeg skulle trenge det?

Norsk lov gir alle samme rett til medisinsk behandling – dette gjelder også transplantasjon. Du har altså de samme rettigheter som andre, selv om du sier nei til donasjon selv.