Hvorfor kan man ikke krysse av i førerkortet om man vil være donor?

Å ta stilling til organdonasjon skal ikke koste noe. I Norge er det mange som ikke tar førerkort. Dessuten er det, i motsetning til førerkort, i praksis ingen aldersbegrensninger for å si ja til organdonasjon. Kortene utstedes for mange år av gangen, hvilket innebærer at det ville blitt vanskelig å ombestemme seg.

Det fysiske førerkortet vil trolig bli mindre viktig i årene som kommer. Allerede i dag finnes det som en applikasjon til mobilen, slik at man ikke må ha det fysiske kortet på seg.

Merking i førerkort praktiseres i enkelte stater i USA, men et slikt system har ikke bidratt til en økning i antall organdonasjoner. Forskning fra samme land viser dessuten at det ikke er hensiktsmessig at befolkningen skal ta stilling til organdonasjon i forbindelse med at man tar førerkortet. I Sverige ble dette vurdert, men man valgte å ikke innføre dette.