Organdonasjon

Kan jeg fylle ut donorkortet mitt i kjernejournalen?

Ja, du kan også fylle ut og lagre Donorkortet i kjernejournalen. Denne løsningen er et likeverdig alternativ til det å ha Donorkortet i lommeboken, eller som app på telefonen, og er ment som et supplement til samtalen med familien. Her kan du legge inn to pårørende som er informert om ditt standpunkt, og får også muligheten til å sende dem en sms om at du har fylt ut kortet.

Gå til innlogging helsenorge.no