Organdonasjon

Finnes det et eget punkt om organdonasjon i kjernejournalen?

Stiftelsen Organdonasjon, LNT,  NOROD, Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse jobber nå sammen med Helse- og omsorgsdepartementet for å utvikle en løsning for Donorkort i kjernejournalen.

Denne løsningen vil bli et alternativ til det å ha Donorkortet i lommeboken, eller som app på telefonen, og vil være et supplement til samtalen med familien. De man har registrert som nærmeste pårørende vil automatisk få beskjed når man fyller ut Donorkortet i kjernejournalen.

Løsningen er planlagt å være klar i løpet 2018. Samtidig med lanseringen vil det også bli gjennomført en større, landsdekkende informasjonskampanje om organdonasjon.

Les mer om kjernejournal