Kan jeg fylle ut Donorkort™ i kjernejournalen?

Ja, du kan fylle ut Donorkort™ i kjernejournalen. Denne løsningen er et likeverdig alternativ til det å ha Donorkort™ i lommeboken, eller som app på telefonen, og er ment som et supplement til samtalen med familien. Her kan du legge inn to pårørende som er informert om ditt standpunkt, og du får også muligheten til å sende dem en sms om at du har Donorkort™ i kjernejournalen.

Gå til innlogging helsenorge.no